Päivähoitopaikkaa on haettava 4 kk ennen hoidon tarvetta.

Mikäli hoidon tarve aiheutuu äkillisestä työllistymisestä,
koulutuksesta tai opiskelusta eikä hoidon tarve ole ennakoitavissa,
on hoitopaikkaa haettava välittömästi kuitenkin vähintään
2 viikkoa ennen hoidon tarvetta.
 
Päivähoitohakemus on voimassa 1 vuoden jättöpäivästä lukien.
Hakemuksessa olevien tietojen muutoksista on ilmoitettava
päivähoidon vastuualuepäällikölle.
 
Päätös päivähoitopaikasta pyritään antamaan tiedoksi vähintään
2 viikkoa ennen hoidon alkamista.

Mikäli hoidon tarve tai alkamisajankohta muuttuu tai
hoidon tarve peruuntuu, pyydämme ilmoittamaan siitä
viipymättä päivähoidon vastuualuepäällikölle.
 
Lisätietoja hakemuksen käsittelystä saat tarvittaessa
päivähoidon vastuualuepäälliköltä.
Tervetuloa lasten päivähoitohakemukseen. Klikkaa Tee hakemus -painiketta jatkaaksesi


Close Help